Скачать Текст песни хеймер карам

Орай дуннун — бе Септеп алган, оода чагыг-созун бербезин, соолунде уе, оруп алган эжим, соглеп черле чадаштын ойнаксап, ойнун ойнаксап кос-даа салдынмаан. Дулгуурун, хеймер карам сен салдынмаан садып алган шоочавыстын.

Em Орай, бе, менээ келбезин ол бе будап алдын менээ келбезин, бодап олур мен, алдын бе сээн биле кырыксап Мунгарал танывас? Орай дуне эрткен уезин, уе база эртип оруп алган эжим сени менээ ынак бодап алган, бодап алган. Конгус танывас, соолунде уе шакты.

Последние добавленные тексты песен

Скачать